Chcete získat povolení k distribuci humánních nebo veterinárních léčiv, ale nevíte jak na to? Rádi byste rozšířili svou aktivitu o prodej omamných a psychotropních látek a chybí vám potřebné schválení?

 

 sipka

I. Vyřízení distribučního povolení

My Vám jej vyřídíme na klíč a to zcela bez námahy a starostí.

Pod tím se skrývá možnost vyhledání skladových prostor a jejich případné úpravy, uzavření nájemní smlouvy, zajištění přístrojového a měřícího zařízení včetně kalibrací a skladového vybavení. Dále zpracování veškeré povinné i provozní dokumentace v souladu s platnou legislativou a zaslání žádosti na SÚKL. Zaškolení personálu do distribuce léčiv a případně obsluhy skladového programu.

Můžeme smluvně zprostředkovat další nutné činnosti jako likvidaci prošlých léčiv, DDD, dopravu a podobně.


 sipka

II. Pravidelný dozor nad provozem distribuce, agendou kvalifikované osoby a dalšími povinnostmi distributora.

V pravidelných intervalech pak dokážeme zajistit kontrolu fungování distribuce, platnosti dokumentace a provádění předepsaných činností jako je sanitace, činnost kvalifikované osoby včetně zápisu o inspekci a jeho plnění.

Zajistíme proškolení personálu, kontrolu, revizi a validaci přístrojů tak, aby se provozovatel mohl plně věnovat samotné obchodní činnosti.


 sipka

III. Řízení distribuce

Jsme schopni zajistit řízení nákupů a prodejů Vaší distribuce dle Vašich požadavků a potřeb.