sipka

Potřebujete pomoci se zajištěním periodické kontroly SÚKLu, ÚSKVBL pro veterinární přípravky nebo čekáte kontrolu na zacházení s OPL?

Chcete mít průběžně jistotu, že Váš sklad léčiv vyhovujete požadavkům SDP?   

Nabízíme spolupráci v následujících oblastech:

V pravidelných intervalech pak dokážeme zajistit kontrolu fungování distribuce, platnosti dokumentace a provádění předepsaných činností jako je sanitace, revize činnosti kvalifikované osoby včetně zápisu o inspekci a jeho plnění.

Zajistíme proškolení personálu, kontrolu, revizi a validaci přístrojů tak, aby se mohli s čistou hlavou plně věnovat vlastní obchodní činnosti.

sipka

Zaměříme se hlavně na:

I. Kontrola dokumentace

Revize stávající dokumentace, její aktualizace a případné doplnění.

Příprava nových verzí na základě aktuálních podmínek v distribučním skladu.

Zpracování plánu inspekcí a školení na následující období.

sipkaII. Kontrola správnosti a úplnosti procesů v distribučním skladu

Vyhodnocení teplotních a vlhkostních poměrů ve skladovacích prostorách včetně jejich grafického zpracování, tvorba teplotních map, zapůjčení náhradní sady měřidel po dobu kalibrace, kontrola záznamů o sanitaci.

Prověření obchodních partnerů, správnosti údajů v informačním systému a hlášení DIS 13.

Doplnění nebo vyhotovení zápisů kvalifikované osoby z předepsaných inspekcí a školení.

Kontrola reklamačních procesů u dodavatelů a odběratelů, zajištění úplnosti reklamačních protokolů a jejich doplnění.

_

Rychlý kontakt

Neváhejte nás kontaktovat na:

+420 727 968 340

cpg@czechipharm.cz